Roczna prenumerata TRAILER Magazine kosztuje 55 zł. Od początku roku 2005 TRAILER jest miesięcznikiem.
Wpłaty na konto Fabas Polska Sp. z o.o.
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Gdynia nr konta 52 1750 1022 0000 0000 0103 8079
Faktury VAT wystawiamy po wpłynięciu zamówienia na prenumeratę oraz przekazu na nasze konto.

ZAMAWIAM

Zapraszamy również na stronę www.trailer.pl

fabas@fabas.pl
058 621 15 51